Rychlé dotazy:

Telefon: +84912250840
Email: info@cestovani-vietnamem.cz

     

Zajistíme vám také
Víza do vietnamu

zobrazit více
 

Severní Vietnam a Dračí zátoka - 14 dní


Program výletu:

1. den ⇒ HANOI (Přílet)

Po Vašem příletu Vás bude na letišti očekávat česky mluvící delegát a našim autem Vás odveze na hotel v centru Hanoje. První den bude volnější, aby jste se aklimatizovali. Během dne bude možnost si odpočinout po dlouhém letu, individuálně si projít staré centrum Hanoje a také Vás vezmeme i mimo centrum, mimo turistická místa, aby jste poznali Hanoj i z její druhé stránky.

2. den ⇒ HANOI - CAT BA

Brzy ráno odjedeme pohodlným autobusem do přístavního města Hai Phong, kde dále budeme lodí pokračovat na ostrov Cat Ba. Naším cílem je stejnojmenné městečko Cat Ba, kde se ubytujeme v hotelu a zbytek odpoledne bude volný program. Pro milovníky relaxace u moře je možnost strávit pozdní odpoledne ve městě, navštívit trhy, rybářský přístav, dát si na ulici cukrovou třtinu nebo studené točené pivo, zajít na masáže a v neposlední řadě využít ke koupání a odpočinku tři pěkné pláže.

3. den ⇒ CAT BA - LAN HA - HANOI

V ranních hodinách odjedeme do malého přístavu Ben Beo, kde na malé rybářské loďce vyjedeme do zátoky Lan Ha. Zátoka je součástí Národního parku Cat Ba a je posetá stovkami ostrůvků pokryté bujnou vegetací. Kromě návštěvy různých sádek na korýše, kraby a ryby, budeme projíždět také okolo perlí farmy a v neposlední řadě navštívíme i největší plovoucí vesnici v celém Tonkinském zálivu, kde můžete vidět těžký život místních obyvatel, kteří zde žijí po generace tradičním způsobem života. Po cestě si uděláme krátkou zastávku na opičím ostrově, kde se dá skvěle koupat na místní pláži, bude však možnost zastavit na jednom z mnoha opuštěných ostrůvků s písčitou pláží a vykoupat se i zde. Pokud máte rádi kajak, tak bude možnost si půjčit kajak a projet se po zátoce. Kolem poledne se vrátíme zpět do města Cat Ba a po obědě se vydáme na cestu do Hanoje. Návrat do Hanoje a ukončení výletu je plánováno v odpoledních hodinách.

4. den ⇒ HANOI - SA PA

Z Hanoje se autem vydáme do Sa Pa, které je díky svému výhledu, trhům a pestré škále národnostních menšin jedním z turisticky nejnavštěvovanějších, ale zároveň také nejkrásnějších míst. Do Sa Pa dorazíme v odpoledních hodinách, tak nám zbyde ještě čas k prohlídce městečka, návštěvě místních trhů nebo si můžete zajít na populární masáže etnika Red Dao. Noc na hotelu.

5. den ⇒ SA PA

Ráno po snídani se vydáme do vesnice Ly Lao Chai, kde navštívíme horský kmen etnika H´Mong. Tady budete mít jedinečnou možnost nahlédnout do soukromí rodiny žijící po generace tradičním způsobem života.

1. varianta:
V prvním případě sejdeme dolů údolím až do vesnice Ta Van, obývané etniky H´Mong a Dao, kde nás bude čekat auto, kterým přejedeme do vesnice Ban Ho. Odtud se vydáme na 1,5 km dlouhý trek směrem k vodopádu Thac Ban Ho. Treky jsou nenáročné a jsou vhodné i pro méně zdatné turisty.

2. varianta:
V opačném případě, a to především pokud patříte mezi zdatné turisty, se vydáme kolmo do hor, z jejichž vrcholků se nám naskytne dech beroucí výhled na okolní krajinu a rýžová pole. Po cca 10 km treku, nás v cíli bude čekat auto, kterým přejedeme do vesnice Ban Ho. Odtud se vydáme na 1,5 km dlouhý trek směrem k vodopádu Thac Ban Ho. Tuto variantu doporučuji zejména, pokud je dobré počasí, protože se pod vodopádem dá bezvadně relaxovat a koupat.

Odpoledne se vrátíme zpět do Sa Pa, kde butete mít možnost si ještě naposledy projít městečko, nebo navštívit místní masáže a léčivé bylinné koupele etnika Red Dao.

6. den ⇒ SA PA - HA GIANG

Sjezd automobilem z horského letoviska Sa Pa přes provinční město Lao Cai a dále bočními cestami úrodnými nížinami vietnamského venkova do provinčního města Ha Giang. Mezi vesnicí Pho Rang a Viet Quang je cesta vedoucí přes menší pohoří Chay a úrodnou nížinou podél řeky Lo. Tato oblast je bohatá na dřevo a hlavní obživou místních obyvatel, je kromě pěstování rýže i výroba a zpracování dřevěné dýhy. V této oblasti rostou stromy skořice, proto je krajina při průjezdu doplněna lahodnou vůní při sušení skořicové kůry.

7. den ⇒ HA GIANG - DONG VAN

Dong Van karst plateau Geopark se nachází severovýchodně od provinčního města Ha Giang podél čínských hranic a skládá se ze čtyř částí Quan Ba, Yen Minh, Dong Van a Meo Vac. Tuto oblast lze navštívit pouze s policejním povolením do autonomní oblasti Vietnamsko-čínské hranice. Naše cesta, povede právě přes tyto čtyři oblasti a dvě přírodní rezervace Du Gia a Phong Quang. Tuto oblast obývá 17 etnických menšin, z nichž nejpočetnější jsou etnika Dao a H´Mong, jenž můžeme spatřit obdělávat kousky zúrodněné půdy mezi skalisky a na prudkých svazích hor. Úzkou klikatou cestou, vedoucí přes černé vápencové hory a průsmyk Quan Ba (nebeská brána), zastavíme v malé horské vesnici Xa Phin, kde navštívíme palác H´Mongského krále Vuong, proslavený obranou hranic před nájezdy čínské armády na přelomu 19. a 20. století. Nocleh na hotelu v Dong Van.

8. den ⇒ DONG VAN - BAO LAC

V ranních hodinách přejedeme autem k průsmyku Ma Phi Leng, odkud se vydáme na půldenní pěší trek do údolí kaňonu, vystupující z průsmyku. Kaňonem, nad nímž se tyčí hory až do výšky 2000 m.n.m. protéká řeka Nho Que, nazývaná také jako tyrkysová řeka. Tato oblast je označována za nejchudší část celého Vietnamu. Údolí kaňonu obývají převážně lidé etnika H´Mong. Lidé zde dodnes žijí nezasaženi moderním způsobem života, obživou je pro ně pěstování kukuřice, sběr různých koření a bylin na strmých svazích hor, které prodávají nebo vymění za jiné zboží na trzích v Meo Vac, Dong Van a za hranicemi v Číně. Za pěkného počasí bude možnost se vykoupat v průzračně čisté řece a nahlédneme také do domácnosti místních obyvatel v jednom z domorodých obydlí. V odpoledních hodinách ještě autem přejedeme cca 2-3 hodiny do vesnice Bao Lac, kde přenocujeme na hotelu.

9. den ⇒ BAO LAC - BAN GIOC

Cesta k vodopádům Ban Gioc vede přes přírodní rezervaci Nui Pia Oac, horská sedla i úrodné nížiny, kde můžete vidět postupně měnící se přírodu a vegetaci od kaskádových rýžových a kukuřičných polí, banánových plantáží, palmových vrchů i džungle. V této oblasti žijí převážně etnika Red Dao a H´Mong. Oběd a krátká zastávka bude v provinčním městě Cao Bang.  Dále pak budeme pokračovat pravým Vietnamským venkovem až k vodopádům Ban Gioc na hranici s Čínou. Ban Gioc je nevyšší vietnamský vodopád, jehož vody se řítí z třístupňového útesu přímo na hranici s Čínou. Ve skutečnosti se jedná o dva vodopády, které leží jak na vietnamské, tak i na čínské straně. S šířkou 200 m, výškou 70 m a hloubkou přes 200 m se jedná se o největší vodopád v Asii a čtvrtý největší vodopád podél státní hranice na světě. Vodopád je obklopen malebnou krajinou krasových vrcholů, jež se mění v závislosti na ročním období. Na jaře je okolní krajina v plném květu, tak zde můžeme pozorovat tisíce vzácných rudě kvetoucích druhů rostlin, na podzim se naopak příroda zahalí do zlatožlutého závoje. V létě můžeme obdivovat prudký proud vody valící se přes útesy dolů, jehož burácení je slyšet kilometry daleko, naopak v zimě se voda uklidní a stéká pomalu dolů. Odpoledne bude volný program k relaxaci u vodopádu. V této oblasti je třeba mít zvláštní policejní povolení. Noc bude v Siagon-Ban Gioc Resort cca 200 metrů od vodopádu.

10. den ⇒ BAN GIOC - BA BE

Brzy ráno se vydáme do nedalekého Buddhistického chrámového komplexu a poté 4 km pěší trek k obří jeskyni Hang Puong s úžasnou krápníkovou výzdobou. Po prohlídce tohoto přírodního skvostu se vydáme autem na cca 4-5 hodin napříč pravým vietnamským venkovem a krajinou vápencových homolí, přes vesnice Trung Khanh, Quang Uyen a Cao Bang. Po cestě se ještě zastavíme v kovářské vesničce Pac Rang, kde žije etnikum Lung a vyrábějí se zde nože, sekáčky, mačety a různé zemědělské výrobky ze železa. Našim cílem je malá vesnička Pac Ngoi u jezera v Národním parku Ba Be. Noc v homestay u místního etnika Tay.

11. den ⇒ BA BE

Jak se sami přesvědčíte, národní park a jezero Ba Be je obklopené majestátnými horskými vrcholy pokrytými bujnou vegetací džungle sahajícími až do výšky 900 m. n. m. V této oblasti najdete více než 550 druhů rostlin a přes 300 druhů živočichů. Druhý den našeho výletu do Ba Be se nám naskýtají dvě možnosti, buďto se vydáme na plavbu po jezeře nebo, a tuto možnost ocení zejména zdatní sportovci, se vydáme napospas džungli na několikakilometrový (cca 18 km) celodenní trek.

1. varianta:
Po snídani, se na loďce vydáme napříč celým jezerem. Cestou budete mít možnost pozorovat každodenní život a práci místních obyvatel etnika Tay, jejichž obživou je rybaření, lov krevet a korýšů. Zajímavou zastávku si uděláme u jezerní buddhistické pagody An Ma. Na konci jezera, jež je propojené úzkým potokem, se vydáme proti proudu řeky Nang až do jeskyně Puong, která se svou výškou 40 m a délkou 300 m podobá tunelu procházejícímu nitrem hory. V této jeskyni žije více než 7 000 netopýrů, máte se tedy na co těšit! Proud řeky nás zavede také až k vodopádu Dau Dang, kde si opět uděláme krátkou přestávku. Tento sto metrů dlouhý vodopád, který vzniká snížením úrovně hladiny řeky, lemují vysoké křídové útesy. Cestou zpátky uvidíme podél řeky spoustu vodních buvolů, ptactva, ale také místních obyvatel obdělávajících rýžová pole. Pro osvěžení, pokud bude přijatelné počasí, zastavíme uprostřed jezera, kde se vykoupeme v průzračně čisté vodě jezera.

2. varianta:
Po snídani vyplujeme na loďce na jezero, ale po chvíli se zastavíme a vylodíme takřka uprostřed džungle. Prudké stoupání pralesem vystřídají hřebenové pasáže s dech beroucím výhledem na okolní hory a rýžová pole. Cestou mineme pár horských vesnic s domorodými obyvateli – nejčastěji se jedná o etnikum Tay, vysoko v horách pak etnikum Dao nebo H´Mong. Tato jedinečná výprava do nitra Národního parku Ba Be vyžaduje určitý stupeň fyzické zdatnosti, nicméně rozhodně stojí za to. Z bezprostřední blízkosti budete mít možnost pozorovat exotické druhy místní fauny a flóry o přívětivosti místních obyvatel, jež nás pohostí svým obědem, ani nemluvě. Po sestupu do údolí se opět nalodíme na loďku, která nás zaveze napříč celým jezerem zpátky do vesnice se zastávkou uprostřed jezera, kde se vykoupeme v průzračně čisté vodě.

Na Ba Be se často vzpomíná na domácí večeři sestávající z čerstvě ulovených sladkovodních ryb, krevet, rýže a čerstvé zeleniny. Po večeři se můžete těšit na jedinečný zážitek v podobě tanečního vystoupení místního folklorního souboru.

12. den ⇒ BA BE - HANOI

Brzy ráno se ještě vydáme na dopolední výlet do krásné krápníkové jeskyně Hua Ma. Po návratu do vesničky Pac Ngoi a po obědě nás čeká přejezd autem pravým vietnamským venkovem, postupně se měnící, v hustě obydlenou aglomeraci hlavního města Hanoje, kde dorazíme v odpoledních hodinách. Večeře v centru Hanoje a ukončení cesty po Severním Vietnamu.

13. den ⇒ HANOI - TAY THIEN - HANOI

Brzy ráno přejedeme do Chrámového komplexu Tay Thien, ležící v úpatí hor Národního parku Tam Dao. Je to jedno z buddhistických poutních míst Vietnamu. Vydáme se stezkou kolem horského potoka a po stoupavých schodech skrz prales. Na vrcholu navštívíme několik budhistických chrámů. Na cestu dolů i nahoru lze využít místní lanovku. Návrat do Hanoje v pozdních odpoledních hodinách. Noc na hotelu.

14. den ⇒ HANOI (Odlet)

Po snídani Vás vyzvedne auto a odveze Vás na letiště. Návrat do ČR.


Cena poznávacího výletu:


All inclusive
Ceny jsou uvedeny v USD/osobu
1 osoba
2 osoby
3 osoby
4 osoby
5 osob
6 osob
7 osob
8 osob
3680
2010
1570
1270
1150
1020
990
920

Cena zahrnuje:

Cena nezahrnuje:

 1. Privátní automobil s řidičem
 2. Celodenní strava
 3. Nápoje (0,5l balené vody denně)
 4. Ubytování (homestay, hotel)
 5. Veškeré vstupy a policejní povolení
 6. Česky mluvící průvodce
 1. Mezinárodní letenky
 2. Nápoje (vyjma uvedených)
 3. Cestovní pojištění
 4. Osobní výdaje a spropitné
 5. Víza do Vietnamu

Na co nesmíte zapomenout:

Víza:
Pro vstup a pobyt na území Vietnamu platí pro občany České i Slovenské republiky vízová povinnost, a tak je nutné si před cestou vyřídit platné vízum. Získání vietnamského víza je legitimní systém podporovaný imigračním úřadem ve Vietnamu, a jedná se o bezproblémovou záležitost. S vyřízením vietnamského víza se můžete obrátit buď na Velvyslanectví Vietnamské socialistické republiky v Praze, nebo přímo na nás v sekci Online víza.
Vybavení:
Vietnam je tropická země, kde je opravdu hodně teplo a hlavně také hodně vlhko. Z tohoto důvodu doporučujeme volit spíše bavlněné oblečení před umělými materiály. Skladba Vašich věcí se samozřejmě bude lišit v závislosti na délce Vašeho pobytu a také na ročním období, ve kterém se do Vietnamu vydáte. Doporučený seznam věcí naleznete v sekci Co s sebou do Vietnamu.
Očkovaní:
Pro vycestování do Vietnamu není nutné žádné speciální očkování! Na rady center cestovní medicíny a očkovacích center však doporučujeme očkování proti žloutence typu A a B (hepatitida) a břišnímu tyfu, které se Vám může hodit i pro návštěvu jiných exotičtějších destinací. Více informací naleznete v sekci Očkování a antimalarika.
Pojištění:
Doporučujeme Vám sjednat pojištění léčebných výloh v zahraničí. Několik desítek korun Vám může ušetřit statisícové náklady, které mohou při lékařském ošetření v zahraničí vzniknout v souvislosti s onemocněním, úrazem nebo jinou nepředvídatelnou událostí.
Finance:
Doporučená částka pro osobní výdaje, suvenýry a spropitné je na osobu 5-10 USD/den.

Fotogalerie:

       
 
   
Facebook Google Vimeo Linked In Youtube Twitter
Copyright © 2013 Trinh Michal - Všechna práva vyhrazena | Mapa stránek
Vytvořilo webové studio Pixel Design | Redakční systém Web-SOUL
Tvorba webových stránek