Rychlé dotazy:

Telefon: +84912250840
Email: info@cestovani-vietnamem.cz

     

Zajistíme vám také
Víza do vietnamu

zobrazit více
 

Severní Vietnam - 10 dní


Program výletu:

1. den ⇒ HANOI (Přílet)

Po Vašem příletu Vás bude na letišti očekávat česky mluvící delegát a našim autem Vás odveze na hotel v centru Hanoje. První den bude volnější, aby jste se aklimatizovali. Během dne bude možnost si odpočinout po dlouhém letu, individuálně si projít staré centrum Hanoje a také Vás vezmeme i mimo centrum, mimo turistická místa, aby jste poznali Hanoj i z její druhé stránky.

2. den ⇒ HANOI - SA PA

Z Hanoje se autem vydáme do Sa Pa, které je díky svému výhledu, trhům a pestré škále národnostních menšin jedním z turisticky nejnavštěvovanějších, ale zároveň také nejkrásnějších míst. Do Sa Pa dorazíme v odpoledních hodinách, tak nám zbyde ještě čas k prohlídce městečka, návštěvě místních trhů nebo si můžete zajít na populární masáže etnika Red Dao. Noc na hotelu.

3. den ⇒ SA PA

Ráno po snídani se vydáme do vesnice Ly Lao Chai, kde navštívíme horský kmen etnika H´Mong. Tady budete mít jedinečnou možnost nahlédnout do soukromí rodiny žijící po generace tradičním způsobem života.

1. varianta:
V prvním případě sejdeme dolů údolím až do vesnice Ta Van, obývané etniky H´Mong a Dao, kde nás bude čekat auto, kterým přejedeme do vesnice Ban Ho. Odtud se vydáme na 1,5 km dlouhý trek směrem k vodopádu Thac Ban Ho. Treky jsou nenáročné a jsou vhodné i pro méně zdatné turisty.

2. varianta:
V opačném případě, a to především pokud patříte mezi zdatné turisty, se vydáme kolmo do hor, z jejichž vrcholků se nám naskytne dech beroucí výhled na okolní krajinu a rýžová pole. Po cca 10 km treku, nás v cíli bude čekat auto, kterým přejedeme do vesnice Ban Ho. Odtud se vydáme na 1,5 km dlouhý trek směrem k vodopádu Thac Ban Ho. Tuto variantu doporučuji zejména, pokud je dobré počasí, protože se pod vodopádem dá bezvadně relaxovat a koupat.

Odpoledne se vrátíme zpět do Sa Pa, kde butete mít možnost si ještě naposledy projít městečko, nebo navštívit místní masáže a léčivé bylinné koupele etnika Red Dao.

4. den ⇒ SA PA - HA GIANG

Sjezd automobilem z horského letoviska Sa Pa přes provinční město Lao Cai a dále bočními cestami úrodnými nížinami vietnamského venkova do provinčního města Ha Giang. Mezi vesnicí Pho Rang a Viet Quang je cesta vedoucí přes menší pohoří Chay a úrodnou nížinou podél řeky Lo. Tato oblast je bohatá na dřevo a hlavní obživou místních obyvatel, je kromě pěstování rýže i výroba a zpracování dřevěné dýhy. V této oblasti rostou stromy skořice, proto je krajina při průjezdu doplněna lahodnou vůní při sušení skořicové kůry.

5. den ⇒ HA GIANG - DONG VAN

Dong Van karst plateau Geopark se nachází severovýchodně od provinčního města Ha Giang podél čínských hranic a skládá se ze čtyř částí Quan Ba, Yen Minh, Dong Van a Meo Vac. Tuto oblast lze navštívit pouze s policejním povolením do autonomní oblasti Vietnamsko-čínské hranice. Naše cesta, povede právě přes tyto čtyři oblasti a dvě přírodní rezervace Du Gia a Phong Quang. Tuto oblast obývá 17 etnických menšin, z nichž nejpočetnější jsou etnika Dao a H´Mong, jenž můžeme spatřit obdělávat kousky zúrodněné půdy mezi skalisky a na prudkých svazích hor. Úzkou klikatou cestou, vedoucí přes černé vápencové hory a průsmyk Quan Ba (nebeská brána), zastavíme v malé horské vesnici Xa Phin, kde navštívíme palác H´Mongského krále Vuong, proslavený obranou hranic před nájezdy čínské armády na přelomu 19. a 20. století. Nocleh na hotelu v Dong Van.

6. den ⇒ DONG VAN - BAO LAC

V ranních hodinách přejedeme autem k průsmyku Ma Phi Leng, odkud se vydáme na půldenní pěší trek do údolí kaňonu, vystupující z průsmyku. Kaňonem, nad nímž se tyčí hory až do výšky 2000 m.n.m. protéká řeka Nho Que, nazývaná také jako tyrkysová řeka. Tato oblast je označována za nejchudší část celého Vietnamu. Údolí kaňonu obývají převážně lidé etnika H´Mong. Lidé zde dodnes žijí nezasaženi moderním způsobem života, obživou je pro ně pěstování kukuřice, sběr různých koření a bylin na strmých svazích hor, které prodávají nebo vymění za jiné zboží na trzích v Meo Vac, Dong Van a za hranicemi v Číně. Za pěkného počasí bude možnost se vykoupat v průzračně čisté řece a nahlédneme také do domácnosti místních obyvatel v jednom z domorodých obydlí. V odpoledních hodinách ještě autem přejedeme cca 2-3 hodiny do vesnice Bao Lac, kde přenocujeme na hotelu.

7. den ⇒ BAO LAC - BA BE

Cesta do národního parku Ba Be vede přes přírodní rezervaci Nui Pia Oac, horská sedla i úrodné nížiny, kde můžete vidět postupně měnící se přírodu a vegetaci od kaskádových rýžových a kukuřičných polí, banánových plantáží, palmových vrchů i džungle. Našim cílem je malá vesnička Pac Ngoi ležící na břehu jezera Ba Be, kde se ubytujeme v domě na kůlech u místních obyvatel etnika Tay. Do cíle dorazíme v odpoledních hodinách, podle času bude následovat buďto krátký trek do okolí nebo k jezeru.

8. den ⇒ BA BE

Jak se sami přesvědčíte, národní park a jezero Ba Be je obklopené majestátnými horskými vrcholy pokrytými bujnou vegetací džungle sahajícími až do výšky 900 m. n. m. V této oblasti najdete více než 550 druhů rostlin a přes 300 druhů živočichů. Druhý den našeho výletu do Ba Be se nám naskýtají dvě možnosti, buďto se vydáme na plavbu po jezeře nebo, a tuto možnost ocení zejména zdatní sportovci, se vydáme napospas džungli na několikakilometrový (cca 18 km) celodenní trek.

1. varianta:
Po snídani, se na loďce vydáme napříč celým jezerem. Cestou budete mít možnost pozorovat každodenní život a práci místních obyvatel etnika Tay, jejichž obživou je rybaření, lov krevet a korýšů. Zajímavou zastávku si uděláme u jezerní buddhistické pagody An Ma. Na konci jezera, jež je propojené úzkým potokem, se vydáme proti proudu řeky Nang až do jeskyně Puong, která se svou výškou 40 m a délkou 300 m podobá tunelu procházejícímu nitrem hory. V této jeskyni žije více než 7 000 netopýrů, máte se tedy na co těšit! Proud řeky nás zavede také až k vodopádu Dau Dang, kde si opět uděláme krátkou přestávku. Tento sto metrů dlouhý vodopád, který vzniká snížením úrovně hladiny řeky, lemují vysoké křídové útesy. Cestou zpátky uvidíme podél řeky spoustu vodních buvolů, ptactva, ale také místních obyvatel obdělávajících rýžová pole. Pro osvěžení, pokud bude přijatelné počasí, zastavíme uprostřed jezera, kde se vykoupeme v průzračně čisté vodě jezera.

2. varianta:
Po snídani vyplujeme na loďce na jezero, ale po chvíli se zastavíme a vylodíme takřka uprostřed džungle. Prudké stoupání pralesem vystřídají hřebenové pasáže s dech beroucím výhledem na okolní hory a rýžová pole. Cestou mineme pár horských vesnic s domorodými obyvateli – nejčastěji se jedná o etnikum Tay, vysoko v horách pak etnikum Dao nebo H´Mong. Tato jedinečná výprava do nitra Národního parku Ba Be vyžaduje určitý stupeň fyzické zdatnosti, nicméně rozhodně stojí za to. Z bezprostřední blízkosti budete mít možnost pozorovat exotické druhy místní fauny a flóry o přívětivosti místních obyvatel, jež nás pohostí svým obědem, ani nemluvě. Po sestupu do údolí se opět nalodíme na loďku, která nás zaveze napříč celým jezerem zpátky do vesnice se zastávkou uprostřed jezera, kde se vykoupeme v průzračně čisté vodě.

Na Ba Be se často vzpomíná na domácí večeři sestávající z čerstvě ulovených sladkovodních ryb, krevet, rýže a čerstvé zeleniny. Po večeři se můžete těšit na jedinečný zážitek v podobě tanečního vystoupení místního folklorního souboru.

9. den ⇒ BA BE - HANOI

Brzy ráno se ještě vydáme na dopolední výlet do krásné krápníkové jeskyně Hua Ma. Po návratu do vesničky Pac Ngoi a po obědě nás čeká přejezd autem pravým vietnamským venkovem, postupně se měnící, v hustě obydlenou aglomeraci hlavního města Hanoje, kde dorazíme v odpoledních hodinách. Večeře v centru Hanoje a ukončení cesty po Severním Vietnamu.

10. den ⇒ HANOI (Odlet)

Po snídani Vás vyzvedne auto a odveze Vás na letiště. Návrat do ČR.


Cena poznávacího výletu:


All inclusive
Ceny jsou uvedeny v USD/osobu
1 osoba
2 osoby
3 osoby
4 osoby
5 osob
6 osob
7 osob
8 osob
2520
1365
1050
840
770
680
650
595

Cena zahrnuje:

Cena nezahrnuje:

 1. Privátní automobil s řidičem
 2. Celodenní strava
 3. Nápoje (0,5l balené vody denně)
 4. Ubytování (homestay, hotel)
 5. Veškeré vstupy a policejní povolení
 6. Česky mluvící průvodce
 1. Mezinárodní letenky
 2. Nápoje (vyjma uvedených)
 3. Cestovní pojištění
 4. Osobní výdaje a spropitné
 5. Víza do Vietnamu

Na co nesmíte zapomenout:

Víza:
Pro vstup a pobyt na území Vietnamu platí pro občany České i Slovenské republiky vízová povinnost, a tak je nutné si před cestou vyřídit platné vízum. Získání vietnamského víza je legitimní systém podporovaný imigračním úřadem ve Vietnamu, a jedná se o bezproblémovou záležitost. S vyřízením vietnamského víza se můžete obrátit buď na Velvyslanectví Vietnamské socialistické republiky v Praze, nebo přímo na nás v sekci Online víza.
Vybavení:
Vietnam je tropická země, kde je opravdu hodně teplo a hlavně také hodně vlhko. Z tohoto důvodu doporučujeme volit spíše bavlněné oblečení před umělými materiály. Skladba Vašich věcí se samozřejmě bude lišit v závislosti na délce Vašeho pobytu a také na ročním období, ve kterém se do Vietnamu vydáte. Doporučený seznam věcí naleznete v sekci Co s sebou do Vietnamu.
Očkovaní:
Pro vycestování do Vietnamu není nutné žádné speciální očkování! Na rady center cestovní medicíny a očkovacích center však doporučujeme očkování proti žloutence typu A a B (hepatitida) a břišnímu tyfu, které se Vám může hodit i pro návštěvu jiných exotičtějších destinací. Více informací naleznete v sekci Očkování a antimalarika.
Pojištění:
Doporučujeme Vám sjednat pojištění léčebných výloh v zahraničí. Několik desítek korun Vám může ušetřit statisícové náklady, které mohou při lékařském ošetření v zahraničí vzniknout v souvislosti s onemocněním, úrazem nebo jinou nepředvídatelnou událostí.
Finance:
Doporučená částka pro osobní výdaje, suvenýry a spropitné je na osobu 5-10 USD/den.

Fotogalerie:

       
 
   
Facebook Google Vimeo Linked In Youtube Twitter
Copyright © 2013 Trinh Michal - Všechna práva vyhrazena | Mapa stránek
Vytvořilo webové studio Pixel Design | Redakční systém Web-SOUL
Tvorba webových stránek