Rychlé dotazy:

Telefon: +84912250840
Email: info@cestovani-vietnamem.cz

     

Zajistíme vám také
Víza do vietnamu

zobrazit více
 

Vietnam - Základní informace o teritoriu

Obsah:

 

1. Oficiální název státu

 • Vietnamská socialistická republika
 • Nuoc Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam

 

2. Rozloha

 • 331 211 km2

 

3. Počet obyvatel, hustota na km2, podíl ekonomicky činného obyvatelstva

Počet obyvatel:

 • 85,78 miliónu (dle sčítání z r. 2009, 13. nejlidnatější země světa)

Hustota osídlení:

 • 254 obyv./km2 (jedna z nejvyšších ve světě v zemích s převažujícím zemědělstvím)
 • v deltě Rudé řeky až 1225 obyv./km2
 • v deltě Mekongu 429 obyv./km2
 • v horských oblastech kolem 90–120 obyv./km2

Podíl městského a venkovského obyvatelstva:

 • 29,6 % a 70,4 %

Podíl ekonomicky činného obyvatelstva (populace starší 16 let, zaměstnaná, podnikající a nezaměstnaná):

 • 53 %

Podíl nezaměstnanosti práceschopného obyvatelstva (muži ve věku 15–60 let, ženy ve věku 15–55 let):

 • celostátně 4,65 %.

 

4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

Průměrný roční přírůstek obyvatelstva: 2,11 % (hanojská agentura OSN - UNFPA udává vysoký poměr potratovosti 45 potratů/100 těhotenství, poměr potratů ve skupině vdaných žen 15–49 let činí 65 %, t.j. průměr 2,5 potratů/ženu)

Demografické údaje - věkové složení:

 • 0–4 let 9,52 %
 • 5–9 let 12,00 %
 • 10–14 let 11,96 %
 • 15–17 let 6,91 %
 • 18–19 let 3,85 %
 • 20–24 let 8,87 %
 • 25–29 let 8,49 %
 • 30–34 let 7,87 %
 • 35–39 let 7,28 %
 • 40–44 let 5,90 %
 • 45–49 let 4,07 %
 • 50–54 let 2,80 %
 • 55–59 let 2,36 %
 • 60–64 let 2,31 %
 • 65–69 let 2,20 %
 • 70–74 let 1,59 %
 • 75–79 let 1,10 %
 • 80–84 let 0,54 %
 • nad 85 let 0,38 %
 • celkem 100,00 %

procento populace pod 25 let:

 • 53 %

složení populace podle pohlaví:

 • muži 49,14 %
 • ženy 50,86 %

průměrná délka života:

 • 71,07 let (muži 68,27 let, ženy 74,08 let)

průměrná dětská úmrtnost (do 5 let věku)

 • 71 úmrtí/1000 živě narozených dětí

 

5. Národnostní složení

86 % populace tvoří etničtí Vietnamci (národnost Kinh), soustředění zejména v deltách hlavních vodních toků a pobřežních rovinatých oblastech, 12 % etničtí Číňané. Zbytek populace tvoří Khmerové (kolem 700 000 žijící v jihozápadní deltě Mekongu), Čamové (kolem 60 000 žijící převážně podél pobřeží mezi Nha Trang a Phan Thiet a v provincii An Giang v deltě Mekongu) a dalších 60 národnostně-jazykových menšin soustředěných zejména v horských oblastech.

 

6. Náboženské složení

Buddhismus (převládá mahájánový buddhismus, cca 50 % obyvatel); katolicismus (7–8 miliónů, přibližně 10 % populace, po Filipínách nejvyšší poměr z asijských zemí); protestantismus (asi 200 tis. věřících v oblastech Centrální vrchoviny); islám (přibližně 0,5 % populace, převážně etničtí Khmerové a Čamové); hinduismus (zbytky indické komunity v Ho Či Minově Městě); sekta Cao Dai (přibližně 2 mil. věřících) a sekta Hoa Hao (buddhistická, předpokládá se asi 1,5 mil. věřících), animismus.

 

7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

Úředním jazykem je vietnamština, nejrozšířenějšími používanými cizími jazyky angličtina, čínština (kantonská a mandarínská), ruština a francouzština (převážně starší generace).

 

8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Země se dělí na 63 provincií a 5 měst ústřední správy - Hanoj, Ho Či Minovo Město, Hai Phong, Can Tho a Da Nang. Provincie se dále dělí na městské a venkovské okresy, městské okresy se dělí na čtvrti a venkovské okresy se dělí na obce. Hlavním městem je Hanoj s 6,44 miliony obyvatel (údaj k 1.4.2010) a rozkládá se na ploše 3348 km2. Největším městem je Ho Či Minovo Město s,12 miliony obyvatel (údaj k 1.4.2009), které se rozkládá na ploše 2096 km2. V těchto dvou městech je soustředěno kolem 44 % městské populace země.

 

9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

Vietnamský dong (VND), bez dalšího členění. Oficiální kurs se nyní (konec listopadu 2011) pohybuje kolem 20,900 VND/1USD. Při hotovém placení jsou ve většině obchodů, restaurací, apod. kromě VND běžně přijímány i USD s přepočtem téměř shodným s oficiálním kursem. Používání celosvětově známých platebních karet (AMEX, MC/EC, DINER´S, JCB, VISA, MASTERCARD) je dosud omezeno a jsou přijímány jen ve vybraných hotelech, obchodech či restauracích v turistickém centru Hanoje, resp. Ho Či Minova Města a jiných větších měst. Jejich použití se však postupně rozšiřuje. V poslední době se stále více rozšiřuje síť bankomatů (ATM). Ve Vietnamu jich je nyní přes 3000. Nejvíce (přes 800) jich vlastní Agribank.

 

10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Státní svátky:

 • Nový rok (Tet Duong lich) 1. ledna
 • Lunární Nový rok (Tet Nguyen Dan) čtyři dny (počínaje dnem předcházejícím první den prvního lunárního měsíce, v období od konce ledna do poloviny února kalendářního roku)
 • Den vítězství (Ngay Chien Thang) 30. dubna (výročí kapitulace vlády Jihovietnamské republiky 30. 4. 1975)
 • Svátek práce (Ngay Quoc te Lao dong) 1. května
 • Národní den (Ngay Quoc Khanh) 2. září (vyhlášení Deklarace nezávislosti Vietnamské demokratické republiky prezidentem Ho Chi Minhem 2. 9. 1945)

Pracovní doba státních úřadů, organizací a bank je od pondělí do pátku od 7:30 do 11:00 hodin a od 13:00 do 16:30 hodin, soboty a neděle jsou dny pracovního klidu. Pracovní doba v soukromém sektoru je zpravidla celotýdenní včetně sobot a nedělí. Prodejní doba většiny obchodů začíná mezi 7.00 a 9.00 hod. a končí mezi 18.00 a 22.00 hod. Většina obchodů je otevřena po celý týden. Pouze velmi málo obchodů dodržuje polední přestávku a neděli jako den pracovního klidu.

 

11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

Pozdrav - tradiční vietnamský způsob při zdravení je podání rukou. V případě tradičního vietnamského způsobu potřesení rukou (ruce spojené kolem zápěstí partnera) je samozřejmě vhodné pozdrav opětovat.

Navštívenky - podobně jako v celé Asii i ve Vietnamu je výměna navštívenek při společenskémi obchodním styku naprostou samozřejmostí. Za zdvořilou formu je pokládáno předání a převzetí navštívenky oběma rukama. Předání vizitky jednou rukou či dokonce položení na stůl (podobně i podávání peněz při placení) je společensky nepřijatelné. Při jednání je pak vhodné vizitku ponechat před sebou na stole jako znamení úcty - okamžité založení vizitky je považováno za výraz nezájmu.

Oděv - se zvyšující se životní úrovní a množstvím společenských styků se i někdejší vietnamská neformálnost v odívání přizpůsobuje západním zvyklostem. Při formálním společenském styku je samozřejmostí užití společenského oděvu, příp. v horkém letním podnebí pouze košile s kravatou. Krátké kalhoty (šortky) dosud nejsou běžným zjevem ani v neformálním společenském styku.

 

12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Česká republika uzavřela s VSR dohodu v oblasti zdravotnictví, na základě které by měla být občanům smluvních stran poskytována zdravotní péče zdarma. Smluvní dokument je však plněn pouze českou stranou. Vietnamská zdravotnická zařízení za veškeré úkony vyžadují platbu a jejich úroveň zdaleka nedosahuje našich standardů. Z těchto důvodů bylo unilaterálně z české strany provedeno přehodnocení Zdravotní dohody. Nově se tato dohoda vztahuje pouze na zdravotnický personál, který byl vyslán na základě výměn, plynoucích z této dohody. V Hanoji a Ho Či Minově Městě také existují soukromé mezinárodní polikliniky, jejichž služby a ceny jsou na vyšší úrovni. Tato zařízení většinou neprovádějí složitější operace, pouze zajišťují převoz do nemocnic v Thajsku, Singapuru, popřípadě v ČLR. Z tohoto důvodu je nutné mít v každém případě zdravotní a cestovní připojištění pro nenadálé události.

 

13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

Občané ČR, s výjimkou držitelů diplomatických pasů, podléhají vízové povinnosti. Vstupní víza na dobu 30 dnů se udělují na ZÚ VSR v Praze. Vízum je možné ve Vietnamu prodloužit na cizinecké policii. Letištní poplatky jsou zahrnuty v cenách letenek, není nutno platit při odletu. Dle aktuální situace moho být při vstupu do Vietnamu prováděny lékařské prohlídky (měření teploty termokamerou). Na území VSR neplatí český ani mezinárodní řidičský průkaz. Při krátkodobých pobytech je, vzhledem k dopravní situaci, vhodné si pronajmout vůz či motocykl s řidičem. Cizincům dlouhodobě žijícím ve VSR policie vystaví vietnamský řidičský průkaz Mezinárodní očkovací průkaz je uznáván místními úřady. Při vstupu do země se nevyžaduje žádné povinné očkování. Doporučuje se však po poradě s lékařem absolvovat základní očkování pro méně rozvinuté tropické země (hepatitida A a B, tetanus, břišní tyfus, TBC, japonská encefalitida). Na jihu země se může ve větší míře vyskytovat horečka dengue, v horských oblastech malárie, v zemi se vyskytují případy případy ptačí chřipky a chřipky H1N1. V severním Vietnamu je zaznamenáno onemocnění cholerou. V posledních letech též prudce vzrůstá počet infikovaných virem HIV. Během pobytu je proto nutné dodržovat základní hygienické návyky, konzumovat tepelně zpracované potraviny a vyhýbat se nedůvěryhodným stravovacím zařízením. Balená pitná voda je běžně v prodeji po celém území státu, je však třeba kontrolovat neporušenost obalu.

Více informací na www.mzv.cz/hanoi nebo v rubrice Vízum pro naš klienty

 

14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince

V současnosti tyto oblasti ve Vietnamu z hlediska politického či bezpečnostního rizika oficiálně neexistují, při cestování do odlehlejších oblastí je nicméně vhodné informovat se předem u místně příslušných orgánů. Vzhledem k latentní epidemii ptačí chřipky je třeba dbát upozornění úřadů, týkajících se zákazu vstupu do kontaminovaných míst (návštěvy tržnic s živou drůbeží, koupání ve znečištěné vodě aj.), event. zákazu konzumace drůbeže a drůbežích produktů. Doporučujeme sledovat upozornění ZÚ Hanoj, resp. MZV ČR.

 

15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu

viz rubrika Velvyslanectví České republiky ve Vietnamu

 

16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí

(Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)
V roce 2007 byla otevřena v Ho Či Minově Městě Zahraniční kancelář agentury CzechTrade.

Adresa: 3/25-26 Thich Quang Duc, P. 3, Phu Nhuan Dist., Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel./fax: +84-8-62920541
E-mail: ho-chi-minh-city@czechtrade.cz
Web: http://www.czechtrade.vn
Vedoucí kanceláře: Ing. Luboš Marek

 

17. Praktická telefonní čísla v teritoriu

 • První pomoc: 115
 • Požárníci: 114
 • Policie: 113
 • Informace: 116, 1080

Zdravotní péče:
Hanoj:

 • Hanoi Family Medical Practice: 843 07 48, 0903 401 919 (mobil)
 • Vietnam-French Hospital: 574 07 40
 • SOS International: 934 05 55 (24 hod. pohotovost)
 • Hanoi Family Dental Practice: 823 0281, 0903446126 (mobil)

Ho Či Minovo Město:

 • HCMC Family Medical Practice: 822 7848, 0913234911 (mobil)
 • International Medical Center: 827 2366
 • Franco-Vietnamese Hospital: 411 3333
 • An Dong Dental Clinic: 838 3376

 

18. Internetové informační zdroje

     
 
   
Facebook Google Vimeo Linked In Youtube Twitter
Copyright © 2013 Trinh Michal - Všechna práva vyhrazena | Mapa stránek
Vytvořilo webové studio Pixel Design | Redakční systém Web-SOUL
Tvorba webových stránek